Podpora

Jak nastavím HW telefon Siemens C470,590IP,C610?

Tento postup předpokládá, že základna telefonního přístroje je zapnutá a zapojená do sítě s přístupem k internetu a funkčním serverem DHCP, který automaticky přidělí telefonu IP adresu.

 1. Na přenosném telefonu stiskem směrového tlačítka doprava vyvoláme menu
 2. Otevřeme položku „Nastavení“ („Settings“)
 3. Otevřeme položku „System“ („System“)
 4. Otevřeme položku „Místní síť“ („Local network“)
 5. Na displeji se objeví přidělená IP adresa

 

1. NASTAVENÍ SIP ÚČTU

Na počítači si otevřeme prohlížeč internetu, do pole pro adresu zadáme IP adresu, kterou jsme se dozvěděli v předchozím kroku o odklepneme.

 • Zadáme PIN kód (výchozí je 0000) a potvrdíme OK
 • Na další obrazovce klepneme na „Settings“ a dostaneme se na konfigurační stránku, kde v levém sloupci klepneme na „Telephony“
 • Nyní stiskneme tlačítko „Edit“ v prvním řádku sekce „IP Connections“, dostaneme se do nastavení SIP účtu.
 • Do pole „Connection name or number“ napíšeme „LuxUst“ (či jiné označení pro tento účet), do „Authentication Name“ vyplníme přihlašovací jméno do Telfy, tedy e-mailovou adresu s tečkou místo zavináče, dále samozřejmě své heslo do „Authentication password“. Do „Username“ dáme to samé jako do „Authentication Name“ a do „Display name“ napíšeme své jméno. Poté klepneme na „Show Advanced Settings“.
 • Do políčka „Domain“ vyplníme „fs.telfa.cz“ a potvrdíme úplně dole tlačítkem Set.

2. NASTAVENÍ DTMF A PŘEPOJOVÁNÍ HOVORŮ

Přepneme se do podsekce „Advanced VoIP Settings“ pod sekcí „Telephony“. Zde v části „Send settings“ zrušíme zaškrtnutí Automatic a zaškrtneme pouze „RFC 2833“ a „SIP Info“, „Use the R key to…“ přepneme na „Yes“, „Transfer Call by On-Hook“ rovněž na „Yes“. U volby „Find target addr. automatically“ zvolíme „No“ a „Derive target address“ přepneme na „from the SIP URL“. Pakliže v jedné síti používáte víc něž jeden VoIP telefon, doporučuje se na každém nastavit jiný „SIP Port“ v rozsahu 5060-5076. Potvrdíme tlačítkem „Set“ na spodu stránky

3. NASTAVENÍ ODCHOZÍCH HOVORŮ, POJMENOVÁNÍ PŘENOSNÉHO TELEFONU

 • Dále je potřebné nastavit, aby odchozí hovory probíhaly přes VoIP linku přes Telfu (telefon podporuje i standardní analogovou pevnou linku, která je nastavena jako výchozí pro odchozí hovory). Toto nastavení se provádí v sekci „Number Assignment“ pod sekcí „Telephony“.Ve sloupci „for outgoing calls“ zaškrtneme políčko v prvním řádku. Nakonec je ještě dobré pojmenovat si přenosný telefon, pakliže máme ve firmě více Siemensů C590, aby se dalo rozeznat čí je který telefon. Do políčka „Name“ napíšeme jméno zobrazované na displaji přenosného telefonu a opět portvdíme tlačítkem „Set“

4. VOLITELNÉ NASTAVENÍ POUZE JEDNOHO SOUBĚŽNÉHO HOVORU

 • Pakliže nechceme, aby byl probíhající hovor rušen signalizací dalšího příchozího (čekajícího) hovoru, vypneme funkci více souběžných hovorů. Přepneme se do podsekce „Audio“ pod sekcí „Telephony“. Zde přepneme volbu „Allow 1 VoIP call only“ na „Yes“. Potvrdíme tlačítkem „Set“ na spodu stránky.

Jak nastavím HW telefon CISCO SPA303,SPA508G ?

Tento postup předpokládá, že telefonní přístroj je zapnutý a zapojený do sítě s přístupem k internetu a funkčním serverem DHCP, který automaticky přidělí telefonu IP adresu.

 1. Na telefonu stiskněte tlačítko Menu (pod obálkou)
 2. Stiskněte číslici 9
 3. Na displeji se objeví přidělená IP adresa („Current IP“)

 

KONFIGURACE TELEFONU Z PC PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

a) NASTAVENÍ SIP ÚČTU

 1. Na počítači si otevřeme prohlížeč internetu, do pole pro adresu zadáme IP adresu, kterou jsme se dozvěděli v předchozím kroku o odklepneme
 2. Zobrazí se následující úvodní obrazovka
 3. Vpravo nahoře klepneme napřed na „Admin Login“ a poté na „advanced“
 4. Klepneme na tlačítko „Ext 1“ a dostaneme se na konfigurační stránku účtu
 5. Do pole „Proxy“ napíšeme „fs.telfa.cz“, do „Display name“ své jméno, do „User ID“ vyplníme přihlašovací jméno do Telfy, tedy e-mailovou adresu s tečkou místo zavináče, dále samozřejmě své heslo do „Password“. Nakonec do pole „Dial Plan“ vložíme:(112|15x|11[0-1,3-9]x|1[0,2-4,6-9]xx|[2-9]xxxxxxxxS0|0x.|*x.|#x.)
 6. Nyní se posuneme o něco výš a v sekci „NAT Settings“ přepneme „NAT Mapping Enable“ na „yes“, „NAT Keep Alive Enable“ rovněž na „yes“. V sekci „SIP Settings“ přepneme „SIP Transport“ na „TCP“.
 7. Potvrdíme tlačítkem „Submit All Changes“. Telefon se restartuje. Po restartu by již mělo proběhnout přihlášení k ústředně a tři kontrolky vpravo od LCD by se měly rozsvítit zeleně.

b) NASTAVENÍ OZNAMOVACÍCH TÓNŮ

Stiskneme tlačítko „Regional“. Upravíme následující políčka:

„Dial Tone“: 425@-10;30(0.33/0.33/1,0.66/0.66/1)

„Busy Tone“: 425@-10;10(0.33/0.33/1)

„Ring Back Tone“: 425@-10;60(1/4/1)

Tímto jsme úspěšně dokončili konfiguraci telefonu CISCO IP PHONE 303,508G pro použití s virtuální luxusní ústřednou. Přejeme mnoho příjemně protelefonovaných hodin.

Co mám udělat v případě, že:

a) Nefungují příchozí hovory CISCO SPA303,SPA508G

 1. Jesli je telefon zaregistrovaný (tzn. diody svítí zeleně), pak je nutné podívat se, jestli jsme přihlášeni do Telfy jako „operátor“. Když je uživatel odhlášen z Telfy jako „operátor“, tak dle plánu hovoru, který máte vytvořen k daným číslům a skupinám uživatelů, není hovor směrován, tento operátor je přeskočen a hovor je směřován na dalšího operátora v pořadí ve skupině.
 2. Pokud svítí oranžově, restartujte VOIP telefon (vypojte ho ze zásuvky, chvíli počkejte, opět zapojte) a zkontrolujte funkčnost internetu na pracovišti. V případě, že není problém s internetovým připojením a restart VOIP telefonu nepomohl, kontaktujte prosím technickou podporu.
 3. Zapnuté stlačítko „DND“ neboli „nerušit“ na VOIP telefonu zajipříčiní, že i když je operátor přihlášený přes webové rozhraní Telfy, vidí ho jako aktivního a snaží se na operátora přepojit hovor. Tuto funkci nedoporučujeme používat, jelikož může dojít k zacyklení hovoru a volaný se nedovolá. Pro vypnutí této fukce zmáčkneme pravé tlačítko pod displejem.
 4. Zkontrolovat plán hovoru v Telfě k danému číslu, jak máme nastaveno směrování hovorů ( na jaké skupiny, operátory apod).

b) Nefungují příchozí hovory SIEMENS C470,590IP,C610

 1. Musíme si ověřit, že je telefon zaregistrovaný, poté zkontrolovat, jestli jsme přihlášeni přes web. rozhraní Telfy jako „operátor“, aby byly hovory směrovány na náš VOIP telefon dle plánu hovoru, který máme vytvořen.
 2. Zkontrolovat plán hovoru v Telfě k danému číslu, jak máme nastaveno směrování hovorů ( na jaké skupiny, operátory apod)
 3. Na displeji telefonu „žádná základna“ – způsobeno výpadkem internetu,vypojte základnu ze zásuvky, chvíli počkejte, opět zapojte. Telefon by se měl automaticky zaregistrovat. Nepomůže-li restart a problém bude přetrvávat, je nutné ověřit si funkčnost připojení k internetu.
 4. Zkontrolovat plán hovoru v Telfě k danému číslu, jak máme nastaveno směrování hovorů ( na jaké skupiny, operátory apod).

c) Nefungují příchozí hovory ZoIPer Biz

 1. Zkontrolujeme funkčnost internetu. Poté se odhlásíme/přihlásíme na ZoIPeru ( operátor musí vidět na ZoIPeru u svého jména „Registered“), v tuto chvíli je SW telefon nastaven a funkční. V případě, že se nejde zaregistrovat, bude nejspíš problém s vyplněnými údaji v nastavení ZoIPeru, nebo internetovým připojením.
 2. Podíváme na tlačítko „DND“, které musí být vyplé, jinak nastane případ jako v bodu a) 3.
 3. Zkontrolovat plán hovoru v Telfě k danému číslu, jak máme nastaveno směrování hovorů ( na jaké skupiny, operátory apod).

d) Nefungují odchozí hovory CISCO SPA303,SPA508G

 1. Zkontrolovat funkčnost internetu, kabelové připojení k telefonu.
 2. Zkontrolovat, zda je operátor zaregistrovaný (správně nastaveny parametry ve web. rozhraní telefonu,diody svítí zeleně).

e) Nefungují odchozí hovory SIEMENS C470,590IP,C610

 1. Zkontrolovat funkčnost internetu, kabelové připojení k základně telefonu.
 2. Odpojená základna – na telefonu je zobrazeno „žádná základna“. Základnu vypojte ze zásuvky, chvíli počkejte, opět zapojte, poté zkuste testovací hovor.

f) Nefungují odchozí hovory ZoIPer Biz

 1. Zkontrolovat funkčnost a rychlost internetu na PC.
 2. Zkontrolovat, zda je operátor zaregistrovaný (správně nastaveny parametry v nastavení ZoIPeru),za jménem musí být „registered“.

g) Hovor se seká, telefony CISCO SPA303,508G, SIEMENS C470,590IP,C610,SW ZOIPER BIZ

 • V případě, že se jedná o SW telefon ZoIPer nebo jiný SW telefon, je zapotřebí optimalizovat Váš počítač na největší výkon (tzn. kvalita hovorů u SW telefonu je závislá na kvalitě/výkonu počítače, kde je ZoIPer nainstalován). U HW telefonů je kvalita hovorů závislá na rychlosti internetu, kde se používají (tzn. pro používání Vašeho HW telefonu není tak důležité mít optimalizovaný PC, ale dostatečnou rychlost připojení k internetu,aby zvládl VOIP komunikaci).

h) Na displeji telefonu SIEMENS C470,590IP,C610 je hláška „žádná základna“

 • Tento problém je způsoben tím, že se základna telefonu odpojila od internetu, router se odpojil od internetu,výpadky u poskytovatele internetu. Je potřeba zkontrolovat, zda funguje internet, poté restartovat router (vypojte ho ze zásuvky, chvíli počkejte, opět zapojte),v případě že na telefonu hláška zmizí, je zřejmé, že byl problém v routeru, poté restartovat základnu telefonu (vypojte ho ze zásuvky, chvíli počkejte, opět zapojte). Jestli nepomůžou ani tyto kroky, poté je nutné obrátit se na podporu Telfy.

i) Na telefonu CISCO SPA303,SPA508G svítí/bliká tlačítkazeleně/červeně/oranžově/žlutě/

Zelená: linka je nečinná, online

Červená: linka je používaná

Oranžová: síťové spojení nenalezeno

Žlutá: neregistrovaná linka